Petició de mediació

Aquesta petició pertany a totes les persones que s’hi adhereixin. No té cap finalitat ni política ni lucrativa, sorgeix de l’aposta pel diàleg per resoldre els conflictes que ens afecten. Per tant si hi esteu d’acord, la podeu copiar, difondre i/o acompanyar d’allò que més us ressoni, és vostre!

Davant els fets dels darrers dies a Catalunya, els professionals que ens dediquem a la mediació i a la gestió de conflictes, hem  decidit  pronunciar-nos per demanar un procés de negociació i/o de mediació entre el govern català i espanyol i/o ajudar al seu desenvolupament, a través de les eines amb les que treballem cada dia, per, primer evitar nous episodis de violència; segon, reduir la tensió i, tercer, obrir vies i espais per a la resolució aquest conflicte.  

Cadascú, des del seu àmbit de la mediació, presenciem cada dia com conflictes que semblaven irresolubles, troben sortida quan les parts accepten participar en aquest procés de Resolució de conflictes.

És responsabilitat dels governants fer tot el possible per a que els conflictes no tinguin conseqüències negatives. Tot conflicte és una oportunitat per a construir nous escenaris de relació dels quals tots poden sortir beneficiats.

Amb la convicció que les eines de la mediació i la gestió de conflictes poden donar sortida a aquesta situació, emplacem als governs espanyol i català a obrir i mantenir contactes per a la negociació del conflicte amb l’ajuda si és necessària de mediadors que puguin facilitar aturar l’actual escalada del conflicte i un solució acordada entre les dues parts.

Si estàs d’acord amb aquesta petició, adhereix-te!

Envia’ns un correu a ara@peticiomediacio.com

i/o deixa un comentari!